Резултати от проекта

Първи продуктов резултат - Набор с инструменти за учители, свързани с развитие на междуличностните отношения

Ръководство за учители в прогимназиален и гимназиален етап на образованието, съдържащо 20 методи и техники, свързани със социално- емоционални компетентности и междуличностни умения.

Фокус група: Общ доклад

Състояние на проблема: Ситуацията в началните и средните училища след Covid-19: Общ доклад

Наръчник за учители: Развитие на социални и емоционални компетентности в средното образование

ИНСТРУМЕНТАРИУМ за учители: Развитие на социални и емоционални компетентности в средното образование

Втори продуктов резултат - Комплект с ресурси и техники, насочени към пост Ковид отношения между учениците.

Комплект с инструменти съдържаш практическа динамика, игри и упражнения, които ще бъдат използвани от учениците (крайни потребители), за да се обучават един друг в психо-емоционални умения..

Общ доклад за резултатите от проучването сред учениците

КОМПЛЕКТ РЕСУРСИ ЗА РАБОТА МЕЖДУ УЧЕНИЦИ И РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУЛИЧНОСТНИ ОТНОШЕНИЯ В ЕПОХАТА СЛЕД COVID-19