Относно

Проекът "Отново заедно: Практически техники за възстановяване на междуличностните отношения и насърчаване на психосоциалното развитие в епохата след Ковида-19" се реализира с помощта на Програма Erasmus+, финансирана от Европейския съюз..

Основната цел на проекта е да се преодолеят последствията от изолацията и социалното дистанциране на учениците и младежите по време и след на пандемията от Ковид 19.

По проектът „Отново заедно“ ще работят осем партньора от различни държави от Европейския съюз: Полша, Испания, България и Словакия. Всеки партньор представлява училище или неправителствена организация(НПО). „Отново заедно“ събра професионалисти като психолози, учители, ресурсни учители и специалисти, които работят с млади хора и събират информация относно последиците и разликите между поведението на младежите преди, през и след пандемията. По време на проекта ще се разработят набор от инструменти и образователни ресурси както за учители, така и за ученици, които ще помогнат за преодоляването на негативните ефекти от пандемията и ще развият междуличностните отношения в училищната среда.

Целеви групи

Първостепенни(директни) целеви групи

  • Учители и ученици в прогимназиален и гимназиален етап на образованието, 12-16 годишни

  • Учебни предмети в държавни и частни училища

Второстепенни (Индиректни) целеви групи

  • Държавна, регионална и/или местна администрации; социални власти; законодатели в областта на образованието; образователни асоциации и търговски съюзи; университети; младежки асоциации и оргавизации, НПО-та занимаващи се с проучвания, иновации и образователни дейности.

Финансиран от Европейския съюз

Founded by European UnionФинансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.