Основната цел на проекта е да се преодолеят последствията от изолацията и социалното дистанциране на учениците и младежите по време и след на пандемията от Ковид 19. Целта на нашия проект е да разработи различни стратегии и методи за преодоляване на последствията от пандемията Ковид 19 сред младите хора в Европа, които са се появили в резултат на ограниченията, наложени върху социалния и личен живот на младежите

"Еразъм + " е европейската програма, която подкрепя образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. Бюджетът ѝ е 26,2 милиярда евро. Това е два пъти повече от средствата на предхождащата програма (2014-2020). Програмата от 2021-2027 е фокусирана предимно на социална инклузивност, екологичен и дигитален преход, поощряване на младежкото участи е в демократическия живот.

През следващите две години, заедно с партньорите от Полша, България, Словакия и Испания ще разработим набор от образователни инструменти и ресурси за учители и ученици, благодарение на които ще стане възможно да се преодолеят негативните ефекти на пандемията и да се преустановят междуличностните отношения.

Изключително горди сме, че Националната агенция, представяща Европейския съюз, оцени този елемент от проекта и ни дадоха шанс да въведем, такива или подобни, необходими и важни задачи..

Относно

Проекът "Отново заедно: Практически техники за повторно научаване на междуличностните отношения и изграждане на психосоциалното развитие в пост Ковид 19 ерата" се реализира с помощта на Програма Erasmus+, финансирана от Европейския съюз..

Целеви групи

Учители и ученици в прогимназиален и гимназиален етап на образованието, 12-16 годишни. Учебни предмети в държавни и частни училища. Държавна, регионална и/или местна администрации.

Резултати от проекта

Първи продуктов резултат - Набор с инструменти за учители, свързани с междуличностните отношения. Ръководство за учители в прогимназиален и гимназиален етап на образованието, съдържащо 20 методи и техники, свързани със социално- емоционални компетентности и междуличностни умения.

Партньорство

Първа Лимановска гимназия е е координатор на проекта "Отново заедно". Това е училище с богата история и традиции, едно от най-старите и най-добрите в окръг Лиманова.

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

Together Again by Together Again Consortium is licensed under CC BY 4.0