Първа Лимановска гимназия е е координатор на проекта "Отново заедно"

Първа Лимановска гимназия е е координатор на проекта "Отново заедно". Това е училище с богата история и традиции, едно от най-старите и най-добрите в окръг Лиманова. Училището учи, образова и вдъхновява младите хора да бъдат креативни и да се открояват от тълпата. Преподавателският състав поставя особен акцент върху всестранното развитие на младите хора - не само образование и възпитание към основни ценности, но преди всичко разкриване на таланти и индивидуални преддиспозиции.

https://www.1lo.limanowa.pl/

 

ARID

ARID има голям опит в тематичната област на настоящият проект. Тази асоциация е партньор на проекта в рамките на Erasmus+ School Education. ARID си сътрудничи широко с няколко университета и училища в Полша и отговаря за правилната последователност на проекта Together Again.

http://www.arid.org.pl/

 

Сдружение на младите психолози в България "4-ти април"

Сдружение на младите психолози в България "4-ти април" е неправителствена организация на студенти и млади хора,с особен интерес към психология. Основната им задача в проекта е да разработят „кутия с инструменти“ и специализирана методика за справяне на учители и ученици с последиците от тригодишната изолация. Младите психолози уверяват, че това е невероятна възможност за сътрудничество и възстановяване на връзката между ученик и учител и ученик-ученик.

www.4april.org

 

93 СОУ Държавно училище в София„Александър Теодоров-Балан“

93 СОУ Държавно училище в София„Александър Теодоров-Балан“ очаква да придобие езикови компетенции, нови идеи не само за учениците, но и за учителите. Партньорът има голям опит в участието в програмите на Еразъм+, които позволяват да се създават образователни пространства и стратегии в полза на автономията и социалната ангажираност.

https://www.93su.bg/

 

Colegio Séneca

Colegio Séneca в Кордоба, Испания е друг партньор в проекта Together Again, който има за цел да развие умения и емоционални компетенции сред младите хора. Всички партньори са наясно с емоционалните проблеми на нашите ученици, затова се радваме, че можем да споделим резултатите с нашите студенти и се надяваме, че този проект ще предостави невероятни материали и знания за нашите ученици.

https://colegioseneca.es/

 

INDEPCIE

INDEPCIE, Институтът за личностно развитие, предприемачество, коучинг и емоционална интелигентност е партньорът, отговорен за подкрепата и напътствията на учителите в средното училище и младите хора, като се фокусира върху развитието на междуличностни и социално- емоционални умения.

https://indepcie.com/

 

CEDA

CEDA Slovakia има значителен опит в подготовката и изпълнението на проекти на ЕС и благодарение на опитния си персонал в областта на ИКТ предоставя и ИКТ подкрепа в проекти в областта на уеб дизайна, графичния дизайн, програмирането, внедряването на LMS... CEDA е основният технологичен партньор на проекта, той е също така водещ партньор за дейностите по разпространение и ще разработи всички инструменти за разпространение (визуална идентичност на проекта, уебсайт, флаери, бюлетини...), които ще бъдат използвани за популяризиране на проекта.

https://www.cedask.eu/

 

ZŠ Fatranská

ZS Fatranska, словашкият училищен партньор, ще координира задачите, свързани с изпълнението на пилотната фаза на тестване. Резултатите от пандемията са еднакви във всички страни, затова училището в Словакия търси общо решение за справяне с проблемите, причинени от Covid-19, които оказват силно влияние върху междуличностните отношения между ученици и учители.

https://zsfatranskanr.edupage.org/